Kapitel 4. Kommandoreferance

Indholdsfortegnelse

Menukommandoer
Fil-menuen
Tid-menuen
Retning-menuen
Vis-menuen
Enheder-menuen
Værktøj-menuen
Opsætning-menuen
Hjælp-menuen
Popop-menu
Tastaturgenveje
Navigationsnøgler
Genvejstaster i menuer
Handlinger for markeret objekt
Genveje for værktøjer
Musekommandoer

Menukommandoer

Fil-menuen

Fil->Nyt vindue (Ctrl+N)

Åbner et nyt KStars-vindue

Fil->Luk vindue (Ctrl+W)

Luk KStars-vindue

Fil->Hent data... (Ctrl+D)

Åbner værktøjet Hent ekstra data

Fil->Åbn FITS... (Ctrl+O)

Åbner et FITS-billede i FITS-redigeringsværktøjet

Fil->Gem stjernekortet... (Ctrl+I)

Gem et billede af det aktuelle stjernekort på disken

Fil->Udfør script... (Ctrl+R)

Udfør det angivne KStars-script

Fil->Udskriv... (Ctrl+P)

Udskriv det nuværende stjernekort (evt. til en PostScript-fil)

Fil->Afslut (Ctrl+Q)

Afslut KStars

Tid-menuen

Tid->Sæt tiden til nu (Ctrl+E)

Sætter tiden efter computerens ur

Tid->Sæt tiden... (Ctrl+S)

Indstil dato og klokkeslæt

Tid->Start/Stop tiden

Skifter mellem at tiden går eller står stille

Retning-menuen

Retning->Zenit (Z)

Centrér mod zenit (lige op)

Retning->Nord (N)

Centrér på nordpunktet på horisonten

Retning->Øst (Ø)

Centrér på østpunktet på horisonten

Retning->Syd (S)

Centrér på sydpunktet på horisonten

Retning->Vest (V)

Centrér på vestpunktet på horisonten

Retning->Sæt fokus manuelt... (Ctrl+M)

Centrér skærmen på specifikle himmelkoordinater

Retning->Find objekt (Ctrl+F)

Find objekter ud fra deres navn med vinduet Find objekt

Retning->Start/stop at følge objekt (Ctrl+T)

Slå fokusering til/fra. Under fokusering forbliver skærmbilledet centreret på det nuværende fokuspunkt eller objekt.

Vis-menuen

Vis->Zoom ind (+)

Zoomer ind på midten af skærmen

Vis->Zoom ud (-)

Zoomer ud

Vis->Standardzoom (Ctrl+Z)

Vend tilbage til de oprindelige zoom-indstillinger

Vis->Zoom til vinkelstørrelse... (Ctrl+Shift+Z)

Zoom til den angivne vinkelsynsfelt

Vis->Fuldskærmstilstand (Ctrl+Shift+F)

Slå fuldskærmstilstand til og fra

Vis->Koordinater i horisont/ækvator-systemet (Mellemrumstast)

Skift mellem koordinatsystemerne: Horisontsystemet og Ækvatorsystemet

Enheder-menuen

Enheder->Teleskopguide

Åbner Teleskop-opsætningsguiden som giver en trin for trin guide til at tilslutte dit teleskop og styre det med KStars.

Enheder->Indfang billedsekvens...

Tag billeder fra et CCD-kamera eller en netkameraenhed

Enheder->Enhedshåndteringen

Åbner enhedshåndteringen, som lader dig starte og stoppe enhedsdrivere og tilslutte til fjerne INDI servere.

Enheder->INDI kontrolpanel

Åbner INDI kontrolpanelet, som lader dig kontrollere alle de egenskaber en enhed understøtter.

Enheder->Indstil INDI

Åbner en dialog hvorfra du kan indstille INDI-relaterede egenskaber som fx automatisk enhedsopdatering.

Værktøj-menuen

Værktøjer->Lommeregner... (Ctrl+P)

Åbner astro-lommeregneren, som giver dig adgang til mange af de matematiske funktioner KStars bruger.

Værktøjer->AAVSO Light Curves... (Ctrl+V)

Åbner AAVSO Light Curve Generator, som henter en kurve over lysstyrken for en hvilkensomhelst variabel stjerne fra "the American Association of Variable Star Observers".

Værktøjer->Højde vs. tid... (Ctrl+A)

Åbner Højde vs. tid, der kan tegne kurver over højden af et hvilket som helst objekt som funktion af tiden.Dette bruges fx til at planlægge observationssessioner.

Værktøjer->Hvad sker der i aften... (Ctrl+U)

Åbner Hvad sker der i aften, som viser en oversigt over de objekter der er synlige fra din position en given dato.

Værktøjer->Scriptbygger... (Ctrl+B)

Åbner værktøjet Scriptbygger, som er en grafisk brugerflade til at lave KStars DCOP-script.

Værktøjer->Solsystem... (Ctrl+Y)

Åbner Solsystemviseren, der viser et overordnet billede af solsystemet den dato KStars er indstillet til.

Værktøjer->Jupiters måner... (Ctrl+J)

Åbner Værktøj til Jupiters måner, som viser positionen af Jupiters 4 klareste måner som funktion af tiden.

Opsætning-menuen

Opsætning->Infopanel->Vis/skjul Infopanel

Vis/skjul alle tre infopaneler

Opsætning->Infopanel->Vis/skjul tiden

Vis/skjul tiden i infopanelet

Opsætning->Infopanel->Vis/skjul fokus

Vis/skjul fokuspunktet i infopanelet

Opsætning->Infopanel->Vis/skjul sted

Vis/skjul stedet i infopanelet

Opsætning->Værktøjslinjer->Vis/skjul hovedværktøjslinjen

Vis/skjul hovedværktøjslinjen

Opsætning->Værktøjslinjer->Vis/skjul værktøjslinjen vis

Vis/skjul værktøjslinjens visning

Opsætning->Statuslinje->Vis/skjul statuslinje

Vis/skjul statuslinjen

Opsætning->Statuslinje->Vis/skjul Az/Alt-felt

Vis/skjul musemarkørens vandrette koordinater i statuslinjen.

Opsætning->Statuslinje->Vis/skjul RA/Dec-felt

Vis/skjul musemarkørens vandrette koordinater i statuslinjen.

Opsætning->Farvesammensætninger

Denne undermenu indeholder alle de definerede farvesammensætninger, også dem du selv har defineret. Vælg et punkt for at bruge denne farvesammensætning.

Opsætning->FOV-symboler

Denne undermenu lister tilgængelige synfeltssymboler. Synfeltssymbolerne tegnes i skærmens centrum. Du kan vælge i listen med fordefinerede symboler (Intet symbol, 7x35 kikkert, En grad eller HST WFPC2), eller kan du definere dine egne symboler (eller ændre eksisterende symboler) med tilvalget Redigér synfeltssymboler....

Opsætning->Sæt geografisk sted... (Ctrl+G)

Vælg et nyt geografisk sted

Opsætning->Indstil KStars...

Ændr indstillingsvalg

Hjælp-menuen

Hjælp->KStars-håndbogen (F1)

Starter KDE's Hjælpesystem startende med hjælpesiderne for KStars (dette dokument).

Hjælp->Hvad er dette? (Shift+F1)

Ændrer musemarkøren til en kombination af en pil og et spørgsmålstegn. Klik på punkter indenfor KStars vil åbne et hjælpevindue (hvis der findes et for dette punkt) der forklarer punktets funktion.

Hjælp->Rapportér problem...

Åbner problemrapport dialogen hvor du kan rapportere en fejl eller bede om en “ønskeseddel” egenskab.

Hjælp->Om KStars

Dette vil vise version og forfatterinformation.

Hjælp->Om KDE

Dette viser KDE versionen og anden basal information.

Popop-menu

Højreklikmenuen er forskellig alt efter hvilken slags himmelobjekt der klikkes på. Her kommer en liste over de ting den kan indeholde med den relevante objekttype i [kantede paranteser].

[Alle]

Navn og type: De 3 første linjer viser objektets navn(e) og type. For stjerner vises deres spektraltype også her.

[Alle]

Tiden for opgang/nedgang/passage for objektet på nuværende simuleringsdato vises i de næste 3 linjer.

[Alle]

Centrér og følg: Centrér skærmen på dette sted og følg det. Det samme sker ved at dobbeltklikke.

[Alle]

Vinkelafstand til...: Indtast "vinkelafstandstilstand". I denne tilstand tegnes en prikket linje fra det første objekt til nuværende museposition. Når du viser den sammenhængsafhængige menu for det andet objekt, siger punktet Beregn vinkelafstand. Vælges dette vises vinkelafstanden mellem de to objekter i statuslinjen. Du kan trykke på tasten Esc for at forlade vinkelafstandstilstand uden at måle en vinkel.

[Alle]

Detaljer: Åbn vinduet Detaljer om objekt for dette objektet.

[Alle]

Tilføj mærkat: Tilføj en permanent mærkat til objektet. Hvis objektet allerede har en mærkat tilknyttet, siger punktet Fjern mærkat.

[Alle]

Vis... billede: Hent et billede af objektet fra internettet, og vis det i billedvisningsværktøjet. Teksten "..." erstattes af en kort beskrivelse af billedets oprindelse. Et objekt kan have flere billedlink tilgængelige i sin sammenhængsafhængige menu.

[Alle]

... side: Vis en netside om objektet i din standard-browser. Teksten "..." erstattes med en kort beskrivelse af siden. Et objekt kan have flere link tilgængelige i sin sammenhængsafhængige menu.

[Alle navngivne objekter]

Tilføj link...: Giver dig mulighed for at tilføje dine egne link til pop op-menuen for ethvert objekt. Der åbnes en lille dialog hvor du kan skrive linkets URL og den tekst der skal stå i pop op-menuen. Du kan også markere om URLen er til et billede eller et HTML dokument, så KStars ved om det skal åbnes i en browser eller en billedfremviser. Du kan bruge denne funktion til at tilføje link til dokumenter på din egen harddisk, så funktionen kan fx bruges til at tilknytte en observationslog eller egne billeder og egne informationer til objekter i KStars. Dine egne link indlæses automatisk når KStars indlæses, og de gemmes i mappen ~/.kde/share/apps/kstars/, i filerne myimage_url.dat og myinfo_url.dat. Hvis du får samlet dig en større samling link kan du overveje om du ikke vil sende dem til os, så kommer de måske med i næste udgave af KStars!