Kapitel 7. Billedgenerering fra kommandolinjen

Du kan bruge KStars til at generere et billede at stjernehimlen uden at starte den grafiske brugerflade. For at benytte denne mulighed, starter du KStars fra kommandolinjen med billedets filnavn og billedets dimensioner som argumenterne:

kstars --dump [--filename kstars.png] [--height 640] [--width 480] [--script myscript.kstars] [--date "4. juli 1976 12:30:00"]

Hvis der intet filnavn angives, laves der en fil med navnet kstars.png. Programmet vil forsøge at gemme billedet i et filformat der svarer til filens endelse. Følgende filendelser genkendes: “png”, “jpg”, “jpeg”, “gif”, “pnm” og “bmp”. Hvis den filendelse du skriver ikke genkendes, vil standardformatet PNG blive brugt.

På samme måde vil billedets bredde og højde som standard blive sat til 640 og 480, hvis de ikke angives.

Som standard vil KStars bruge dine indstillinger gemt i din fil $KDEHOME/share/config/kstarsrc for at se hvad stjernekortet skal centreres på, og hvordan det skal se ud. Det betyder at du skal køre KStars grafiske brugerflade og afslutte den når indstillingerne er sat op som du vil have dem på billederne. Dette er ikke så fleksibelt så vi har også indbygget muligheden for at bruge et KStars DCOP-script til at sætte scenen før billedet tages. Den fil du angiver som script-argument skal være et gyldigt KStars DCOP-script, som det vi fx beskrev under Værktøjet scriptopbygning. Scriptet kan bruges til at angive hvilken del af himlen der skal vises, hvilket geografisk sted himlen skal ses fra, sætte dato og tid, sætte zoom-niveau og tilrette visningens andre muligheder. Nogen af de muligheder man har i DCOP giver ingen mening i ikkegrafisk tilstand (som fx waitForKey()). Hvis sådanne funktioner optræder i scriptet bliver de bare sprunget over.

Som standard bruger KStars maskinens tid og dato til at oprette billedet. Alternativt kan du angive en tid og en dato med flaget “--date”. Du kan også bruge flaget til at angive starttid i normal grafisk tilstand.