KStars-håndbogen

Jason Harris

Hovedudvikler: Heiko Evermann
Hovedudvikler: Thomas Kabelmann
Hovedudvikler: Pablo de Vicente
Hovedudvikler: Jasem Mutlaq
Hovedudvikler: Carsten Niehaus
Hovedudvikler: Mark Holloman
Oversætter: Gunner Poulsen med flere.
revision 1.0 (2002-10-08)

Tilladelse er hermed givet til at kopiere, videregive og/eller ændre dette dokument under betingelserne i GNU's Fri Dokumentation License, Version 1.1 eller en vilkårlig senere version publiceret af Free Software Foundation; uden invariante afsnit, uden tekster før omslaget, og uden tekster efter omslaget. En kopi af licensen er inkluderet i afsnittet ved navn " Medvirkende og licens".

KStars er et grafisk planetarieprogram for KDE. Det viser en præcis gengivelse af nattehimlen med stjerner, stjernebilleder, stjernehobe, stjernetåger, galakser, alle planeterne, solen, månen, kometer og asteroiderne. Du kan se nattehimlen som den tager sig ud fra et hvilket som helst sted på jorden til enhver tid du vælger. Brugerfladen er meget intuitiv og fleksibel. Visningen kan drejes og zoomes med musen eller tastaturet, og det er nemt at identificere objekter og følge deres bevægelser over himlen. KStars indeholder mange kraftfulde funktioner på trods af at brugerfladen er enkel og spændende at bruge.


Indholdsfortegnelse

1. Indledning
2. En hurtig rundtur i KStars
Indstillingsguiden
Se dig omkring.
Objekter på himlen
Pop op-menuen
Find objekter
Centrering og sporing
Tastaturhandlinger
Turen er nu slut
3. Opsætning af KStars
Indstil det geografiske sted
Indstilling af tiden
Opsætningsvindue for KStars
Tilretning af visning
4. Kommandoreferance
Menukommandoer
Fil-menuen
Tid-menuen
Retning-menuen
Vis-menuen
Enheder-menuen
Værktøj-menuen
Opsætning-menuen
Hjælp-menuen
Popop-menu
Tastaturgenveje
Navigationsnøgler
Genvejstaster i menuer
Handlinger for markeret objekt
Genveje for værktøjer
Musekommandoer
5. Astroinfo-projektet
Astroinfo: Indholdsfortegnelse
Himmelrummets koordinatsystem
Ækvatorsystemet
Horisontsystemet
Ekliptikasystemet
Mælkevejssystemet (galaksesystemet)
Himlens ækvator
Himlens poler
Himmelkuglen (himmelsfæren)
Ekliptika
Jævndøgnspunkterne
Geografiske koordinater
Storcirkler
Horisonten
Timevinkel
Den lokale meridian
Præcession
Zenit
Juliansk dag
Skudår
Siderisk tid (stjernetid)
Tidszoner
Universel tid
Strålingen fra et sortlegeme
Mørkt stof
Flux
Strålingseffekt
Parallakse
Retrograd bevægelse
Ellipseformede galakser
Spiralgalakser
Størrelsesklasser
Stjerner: En introducerende OSS (Ofte stillede spørgsmål).
Stjernernes farver og temperaturer
6. KStars værktøjer
Vinduet Detaljerede objekter
Astro-lommeregneren
Modulet Vinkelafstand
Modulet for nuværende koordinater
Modulet Ekliptiske koordinater
Modul til omregning af koordinater mellem ækvatorsystemet og mælkevejssystemet (galaksesystemet)
Modul for koordinater i horisontsystemet
Præcessionsmodul
Geodætisk koordinatmodul
Modulet Planetkoordinater
Daglængdemodul
Modulet jævndøgn og solhverv
Juliansk dag-modul
Modul for siderisk tid (stjernetid)
AAVSO lyskurver
Indledning
Om variable stjerner
Data
Opdaterer din lokale kopi af variable stjerner
Værktøjet Højde vs. tid
Værktøjet "Hvad sker der i aften?"
Værktøjet Scriptopbygning
Introduktion til Scriptopbygning
Brug af scriptopbyggeren
Enhedsautomatisering med INDI
Solsystemsviser
Værktøjet Jupiters måner
Værktøjet observationsliste
FITS-visningsværktøj
7. Billedgenerering fra kommandolinjen
8. Astronomisk enhedskontrol med INDI
INDI-opsætning
Teleskopopsætning
Indstilling af CCD- og videoindfangning
Tag en billedsekvens
Indstil INDI
INDI koncept
Kontrollér fjerne enheder
Kør en INDI-server fra kommandolinjen
Sikker fjernbetjening
INDI Ofte Stillede Spørgsmål
9. Spørgsmål og svar
10. Medvirkende og licensbestemmelser
A. Installation
Hvordan fås KStars
Krav til installationen
Oversættelse og installation
Opsætning
Stikordsregister

Tabelliste

8.1. Understøttede teleskoper
8.2. Understøttede fokuseringsenheder (okularudtræk)
8.3. Understøttede CCD'er
8.4. Filterhjul som understøttes
8.5. Understøttede net-kameraer
8.6. INDI tilstandsfarvekodning