Tastaturgenveje

Navigationsnøgler

Piletaster

Brug piletasterne til at flytte billedet. Bevægelsen går dobbelt så hurtigt hvis du holder Shift nede.

+ / -

Zoomer ind/ud

Ctrl+Z

Vend tilbage til de oprindelige zoom-indstillinger

Ctrl+Shift+Z

Zoom til den angivne vinkelsynsfelt

0–9

Centrerer skærmen på et større objekt fra solsystemet.

  • 0: Solen

  • 1: Merkur

  • 2: Venus

  • 3: Månen

  • 4: Mars

  • 5: Jupiter

  • 6: Saturn

  • 7: Uranus

  • 8: Neptun

  • 9: Pluto

Z

Centrér mod zenit (lige op)

N

Centrér på nordpunktet på horisonten

E

Centrér på østpunktet på horisonten

S

Centrér på sydpunktet på horisonten

W

Centrér på vestpunktet på horisonten

Ctrl+T

Slå følgningstilstand til/fra.

<

Flyt simuleringsklokken et trin tilbage

>

Flyt simuleringsklokken et trin frem

Genvejstaster i menuer

Ctrl+N

Åbner et nyt KStars-vindue

Ctrl+W

Luk et KStars-vindue

Ctrl+D

Hent ekstra data

Ctrl+O

Åbn et FITS-billede i FITS-editoren

Ctrl+I

Eksportér himmelbillede til en fil

Ctrl+R

Kør et KStars DCOP-script

Ctrl+P

Udskriv det viste stjernekort

Ctrl+Q

Afslut KStars

Ctrl+E

Synkronisér simuleringsklokken med nuværende systemtid

Ctrl+S

Indstil simuleringsklokken til en given tid og en givet dato

Ctrl+Shift+F

Slå fuldskærmstilstand til og fra

Mellemrum

Skift mellem koordinatsystemerne: Horisontsystemet og Ækvatorsystemet

F1

Åbner KStars-håndbogen

Handlinger for markeret objekt

Hvert af følgende tastetryk udfører en handling for det valgte objekt. Det valgte objekt er det som senest blev klikket (identificeret i statuslinjen). Alternativt, hvis du holder tasten Shift nede, udføres handlingerne i stedet på det centrerede objektet.

D

Åbn vinduet med detaljer for det markerede objekt

L

Ændr en navneetiket for det markerede objekt

O

Tilføj det markerede objekt til observationslisten

P

Vis det markerede objekts menu

T

Skift et spor for det markerede objekt (kun for himmellegemer i solsystemet)

Genveje for værktøjer

Ctrl+F

Åbn vinduet Søg objekt, for at angive et himmelobjekt som skal centreres

Ctrl+M

Åbn værktøjet Indstil fokus manuelt..., for at angive Ra/Dek- eller Az/El-koordinater som skal centreres

[ / ]

Begynd eller afslut en måling af vinkelafstand på musemarkørens nuværende position. Vinkelafstanden mellem start- og slutpunkterne vises i statuslinjen.

Ctrl+G

Åbn vinduet Sæt geografisk sted

Ctrl+C

Åbn Astro-lommeregneren

Ctrl+V

Åbn AAVSO Lyskurvegenerator

Ctrl+A

Åbn Højde mod tid tool

Ctrl+U

Åbn værktøjet Hvad sker der i aften?

Ctrl+B

Åbner værktøjet Scriptbygger

Ctrl+Y

Åbn Solsystemvisning

Ctrl+J

Åbn værktøjet Jupiters måner

Ctrl+L

Åbn værktøjet Observationsliste