Musekommandoer

Bevægelse af musen

Musemarkørens koordinater i systemet (RA/Dec og Az/Alt) opdateres i statuslinjen.

"Svævning" af musen

Et midlertidigt navn knyttes til objektet der er nærmest musemarkøren.

Venstreklik

Objektet nærmest ved et museklik identificeres i statuslinjen.

Dobbeltklik

Centrerer og følger det sted på kortet eller det objekt der er nærmest et museklik. Dobbeltklik på en infofelt “skygger” den så der vises flere/færre informationer.

Højreklik

Åbner popup-menuen for det sted eller objekt der er nærmest musemarkøren.

Drejning af musehjulet

Zoomer stjernekortet ind og ud. Hvis din mus intet hjul har, kan du holde den midterste museknap nede og bevæge musen op og ned.

Klik og træk

Trækker i det viste stjernekort

Bevæger stjernekortet som om musen havde fat i kortet.

Ctrl+træk i stjernekortet

Definerer en rektangel på stjernekortet. Når museknappen slippes zoomes visningen ind så det rektangel man markerede fylder hele stjernekortet.

Træk en infofelt

Infofeltet holder sig på en ny plads på stjernekortet. Infofelterne “klæber” til vinduessiderne, så infofelterne bliver ved vinduessiderne når vinduet ændrer størrelse.