Krav til installationen

For at kunne køre KStars, behøver du KDE >=3.2 og Qt™ >=3.2.

For at oversætte KStars bliver du også nødt til at have følgende pakker installeret:

På mit system bruger KStars omkring 60 MB systemhukommelse med standard-indstillingerne. Det meste af forbruget skyldes de indlæste databaser med himmellegemer. Du kan reducere hukommelsesforbruget drastisk ved i konfigurationsvinduet at mindske grænsen for hvor svage stjerner der skal vises, eller eliminere objektkataloger (NGC, IC-kometer, asteroider, osv.). Hvis KStars er overladt til sig selv, bruger det meget lidt CPU-tid; men det vil bruge alt hvad der er, når billedet flyttes eller zoomes.