Indstilling af tiden

Når KStars starter, indstelles tiden efter maskinens systemur, og KStars ur går så det svarer til den virkelige tid. Hvis du vil stoppe uret, så vælg Stop uret i menuen Tid, eller klik blot på ikonen Pause i værktøjslinjen. Du kan få uret til at gå hurtigere eller langsommere end normalt, eller til og med få det til at gå baglæns, med tidsskridtfeltet i værktøjslinjen. Dette felt har to sæt opad- og nedadknapper. Den første vil gå gennem alle 83 tilgængelige tidsskrift, en af gangen. Den anden går til næste højere (eller lavere) tidsenhed, hvilket lader dig lave store ændringer i tidsskridtet hurtigere.

Du kan indstille tid og dato ved at vælge Indstil tid... i menuen Tid, eller ved at klikke på ikonen Tid i værktøjslinjen. Vinduet Indstil tid bruger KDE's almindelige datovælgerkontrol, sammen med tre felter til at angive timer, minutter og sekunder. Hvis du vil synkronisere simuleringstiden med den nuværende maskinetid, så vælg blot Indstil tid til nuværende tid i menuen Tid.

Bemærk

KStars kan håndtere meget usædvanlige datoer udover almindelige grænser som forårsages af QDate. For øjeblikket kan du indstille datoen mellem årene -50000 og +50000. Vi udvider måske dette område yderligere i fremtidige udgaver. Vær dog klar over at nøjagtigheden af simuleringen bliver mere og mere forværret jo mere fjern en dato der betragtes. Dette er især sandt for positionerne af solsystemets himmellegemer.