AAVSO lyskurver

Aaron Price


AAVSO lyskurver

Indledning

KStars kan vise lyskurver for variable stjerner fra observationsprogrammet hos American Association of Variable Star Observers (AAVSO). Dette program følger over 6.000 variable stjerner og består af 10 millioner observationer der går næsten hundrede år tilbage. KStars henter de seneste data direkte fra AAVSO's database via internettet, så du skal være tilsluttet internettet for at bruge dette værktøj.

Værktøjet bruges ved at du vælger en stjerne enten ud fra en beskrivelse eller et navn i venstre panel, vælger start- og slutdato der skal plottes. I højre panel vælges den type data der skal plottes (se nedenfor). Når du har foretaget dine valg trykker du på knappen Modtag kurve. KStars forbinder automatisk til AAVSO serveren, som genererer plottet af lyskurven og sender det til din computer så du kan se det. Du kan se et eksempel på en lyskurve herunder:


Eksempel på en lyskurve

Notér at disse lyskurver ALDRIG må bruges i forskning, rapporter, præsentationer, artikler osv. De er kun beregnet som en informationskilde for KStars. De har ikke været igennem AAVSO's strenge kvalitetskontrol. Vi vil gladeligt give dog gode rå data, hvis du bare beder om det på http://www.aavso.org/adata/onlinedata/.

Specifikke spørgsmål om lyskurvernes data kan sendes til .

Om variable stjerner

Variable stjerner er stjerner der ændrer lysstyrke. En lyskurve er et plot af en variabel stjernes lysstyrke over tid. Ved at kigge på en lyskurve kan du se hvordan en stjerne har opført sig i fortiden og prøve at forudse hvordan den vil opføre sig i fremtiden. Astronomerne bruger også lyskurverne til at lave en model over de astrofysiske processer i stjernen. Det er vigtigt for at forstå hvordan stjerner virker og udvikler sig.

Data

Her er en gennemgang af de forskellige datatyper der indgår i lyskurverne:

  • Visuel observation: Dette er en observation af en variabel stjerne foretaget af en observatør med et almindeligt teleskop. Det betyder at at observatøren så stjernen med X lysstyrke Y dag og tid.

  • Svagere end: Somme tider er stjernen for lyssvag til at kunne ses af observatøren. Når det sker rapporterer observatøren den svageste stjerne hun kan se. Disse observationer kaldes “svagere end” fordi den variable stjerne var svagere end den lysstyrke er papporteret.

  • Gennemsnit: Det er det beregnede løbende gennemsnit af alle de rapporterede data. Bin nummeret fortæller computeren hvor mange døgn der skal bruges i hver gennemsnitaberegning. Dette skal ændres alt efter observationernes hyppighed. Fejlbarerne viser den 1. sigma standardafvigelse af fejl.

  • CCDV: Dette er observationer lavet med et CCD-kamera med et Johnson V filter. CCDV observationer har en tendens til at være mere præcise (men er det ikke altid).

  • CCDB: CCD observationer med et Johnson B filter.

  • CCDI: CCD observationer med et Cousins Ic filter.

  • CCDR: CCD observationer med et Cousins R filter.

  • Modstridende data: Dette er de data der er blevet markeret af en AAVSO-medarbejder som modstridende i følge HQ's regler for datavalidering. Kontakt for flere oplysninger.

  • Datoer: Den observationsdatabase lyskurverne bygger på opdateres hvert 10. minut, så du kan modtage data i noget nær realtid. I øjeblikket er lyskurvedata kun tilgængelige tilbage til 1961, men de vil sikkert i fremtiden blive udvidet længere tilbage.

Opdaterer din lokale kopi af variable stjerner

AAVSO udgiver denfulde liste af variable stjerner som en del af deres overvågningsprogram. Denne fil er opdateret hver måned med nyligt opdagede variable stjerner. For at synkronisere den liste KStars bruger med AAVSO's masterliste, tryk på Opdatér liste i AAVSO-dialogen. Så vil KStars forsøge at koble op til AAVSO-databasen og hente den nyeste liste.

Bemærk

Den tilpassede datastrøm som AAVSO stiller til rådighed for KStars er implementeret af Aaron Price. Tusind tak Aaron!