Værktøjet Højde vs. tid


Tegner en graf over Højde vs. tid

Dette værktøj tegner en graf der viser et objekts højde på himlen som funktion af tiden, for ethvert tidspunkt set fre ethvert sted på jorden. Den øverste sektion viser en graf med højdevinklen afsat ud af den lodrette akse og tiden ud af den vandrette akse. Tiden vise i standardtidsregningens lokale tid under billedet og som sideisk tid ovenover grafen. Den nederste del af grafen er farvet grønlig for at vise at punkterne på denne del af grafen ligger under horisonten.

Der er flere måder at tilføje kurver til kurvevisningen. Den simpleste måde at tilføje en kurve for et eksisterende objekt er ved at skrive dets navn i feltet Navn og trykke på Enter-tasten eller Tegn kurve. Du kan også trykke på knappen Gennemse for at åbne vinduet Find objekt og vælge et objekt fra listen over kendte objekter. Hvis du vil tilføje dit eget punkt på himlen som ikke eksisterer i KStars database, skriver du bare et navn for punktet og dets koordinater i felterne RA og Dekl. Tryk på Tegn kurve og kurven vises (vær opmærksom på at det navn du bruger ikke må findes i databasen i forvejen).

Når du tilføjer en kurve til visningen tegnes dens "højde vs. tid"-kurve som en tyk hvid linje og dens navn tilføjes til dens listen nederst til højre. Alle andre kurver der fandtes i forvejen bliver vist som en tyndere rødlig kurve. Du kan vælge hvilken kurve der skal tegnes med den hvide streg vet at markere dens navn i listen.

Disse kurver viser et objekts højde (dets vinkel over horisonten) som en funktion af tiden. Når en kurve passerer midten af vinduet fra den nederste halvdet til den øverste er objektet "stået op", når kurven går ned i nederste halvdel igen er objektet "gået ned" igen. For eksempel går i skærmaftrykket, den lille planet Quaoar ned omkring 15:00 lokal tid, og står op omkring 04:00 lokal tid.

Et objekts højde afhænger både af hvor på jorden man befinder sig og af hvilken dato det er. Som standard bruges de data for tid og sted du har angivet i indstillingerne i KStars, men du kan ændre tiden og stedet på fanebladet Dato & sted. For at ændre stedet trykker du på knappen Vælg by... og kommer til vinduet Sæt geografisk sted. Du kan også skrive en breddegrad og længdegrad direkte for at se en kurve derfra. Tryk på Updatér når du har skrevet dem. For at ændre datoen kan du bruge datovælgeren i KStars eller det felt der er på fanebladet og trykke på Updatér. Vær opmærksom på at alle kurver du allerede har fået tegnet automatisk ændrer sig til de nye værdier når du ændrer på dato og/eller sted.

Vink

Øvelse:

Tegn kurven over solhøjden. Vær sikker på at det geografiske sted er valgt godt langt fra Ækvator. Ændr datoen til en gang i juni og derefter til en gang i januar. Nu kan du nemt se hvorfor vi har årstider. Om vinteren er solen kortere tid over horisonten (vi har kortere dage) og dens højde er aldrig ret stor.