Astro-lommeregneren

KStars astro-lommeregner indeholder moduler der giver dig direkte adgang til at bruge de algoritmer der benyttes i KStars. Modulerne er ordnet efter emner:

Koordinatomregning

Koordinater på jorden

Solsystem

Omregning af tid

Modulet Vinkelafstand


Vinkelafstand

Værktøjet Vinkelafstand bruges til at måle vinklen mellem to vilkårlige punkter på himmelen. Du angiver simpelthen ækvatorielle koordinater for det ønskede par af punkter, og trykker derefter på knappen Beregn for at få vinklen mellem de to punkter.

Modulet indeholder også en batchtilstand. I bætchtilstanden angiver du en inddatafil som indeholder fira tal pr linje: RA- og Dec-værdier for par af punkter. Alternativt kan du angive en enkelt værdi for nogen af de fire koordinater i lommeregnerens felt (de tilsvarende værdier i inddatafilen skal springes over hvis de angives i lommeregneren).

Når du har angivet navnet på en inddatafil og på en uddatafil, trykkes blot på knappen Kør for at oprette uddatafilen.

Modulet for nuværende koordinater


Nuværende koordinater

I modulet for nuværende koordinater kan du omregne katalog-koordinaterne for et punkt på himlen til dets nuværende koordinater (der hvor du skal kigge for at se punktet). Koordinaterne for objekter på himlen ligger ikke fast. Det skyldes bl.a præcessionen, nutationen og aberrationen. Modulet tager hensyn til disse ting.

Brug modulet ved først at skrive den ønskede dato og tid i Mål Tid/Dato og derefter skrive katalogkoordinaterne under Katalogkoordinater. Du kan også angive katalogets epoch her (som regel 2000.0 for moderne kataloger). Når det er indtastet trykker du på Beregn og så vil objektets koordinater på "måltidspunktet" blive vist under Tilsyneladende koordinater.

Modulet Ekliptiske koordinater


Ekliptiske koordinater

Dette modulet konverterer mellem Ækvatorielle koordinater og Ekliptiske koordinater. Vælg først hvilke koordinater der skal være inddata i feltet Vælg inddatakoordinater. Udfyld derefter enten de tilsvarende koordinatværdier i feltet Ekliptiske koordinater eller Ækvatorielle koordinater. Tryk tilsidst på knappen Beregn, så udfyldes de motsatte koordinater.

Modulet indeholder en batchtilstand til at konvertere flere koordinatpar på en gang. Du skal oprette en inddatafil, hvor hver linje indeholder to værdier: parret med inddatakoordinater (enten ækvatorielle eller ekliptiske). Angiv derefter hvilke koordinater du bruger som inddata, og identificér inddata- og uddatafilnavnene. Tryk tilsidst på knappen Kør for at oprette uddatafilen, som vil indeholde de konverterede koordinater (ækvatorielle eller ekliptiske, det motsatte af det du valgte som inddataværdier).

Modul til omregning af koordinater mellem ækvatorsystemet og mælkevejssystemet (galaksesystemet)


Ækvator-/mælkevejs-koordinater

Dette modul bruges til at omregne koordinater mellem ækvatorsystemet og mælkevejssystemet (galaksesystemet) og omvendt. Vælg først hvilken slags koordinater du vil indsætte i sektionen Inputsektion. Indsæt derefter de koordinater du vil omregne under enten Koordinater i mælkevejssystemet eller Koordinater i ækvatorsystemet, og tryk på Beregn for at få beregnet koordinaterne i det andet koordinatsystem.

Modul for koordinater i horisontsystemet


Koordinater i horisontsystemet

Dette modul omregner koordinater fra Ækvatorsystemet til Horizontsystemet. Vælg først dato, tid og geografiske koordinater for beregningen i sektionen Inddata. Fyld så de koordinater i ækvatorsystemet der skal omregnes ind i sektionen Koordinater i ækvatorsystemet sammen med deres katalogs epoch. Når du så trykker på Beregn vises de korresponderende koordinater i horisontsystemet i sektionen Koordinater i horisontsystemet.

Præcessionsmodul


Præcession

Dette modul fungerer på samme måde som modulet for tilsyneladende koordinater, men beregner kun effekten af præcessionen ikke nutationen eller aberrationen.

Modulet bruges ved at du først skriver input-koordinaterne og deres epoch i sektionen Originale koordinater, og derefter skriver den epoch du vil beregne koordinaterne for i sektionen Koordinater efter præcessionen. Tryk så på Beregn og objektets koordinater til den valgte epoch og korrigeret for præcessionen vises nu i sektionen Koordinater efter præcessionen.

Geodætisk koordinatmodul


Geodætiske koordinater

Det normale geografiske koordinatsystem går ud fra at jorden er perfekt kugleformet. Det er næsten rigtigt, så geografiske koordinater kan bruges til de fleste formål. Men hvis man skal lave meget præcise ting må man tage udgangspunkt i jordens faktiske form. Jorden er ellipseformet, afstanden rundt om jorden ved ækvator er 0,3% større end en storcirkel som passerer igennem polerne. Det geodætiske koordinatsystem tager hensyn til jordens ellipseform og angiver en position på jordens overflade med kartesiske koordinater (X, Y og Z).

For at bruge modulet skal du først vælge hvilken slags koordinater du vil bruge i sektionen Vælg inddata. Så skrive de koordinater du vil have omregnet enten i sektionen Kartensianske koordinater eller sektionen Geografiske koordinater. Omregningen af koordinaterne sker når du så trykker på Beregn.

Modulet Planetkoordinater


Planetkoordinater

Modulet Planetkoordinater beregner positionsdata for alle større himmellegemer i solsystemet, for hvilket som helst tidspunkt og dato og for hvilket som helst geografisk sted. Vælg blot Himmellegeme i solsystemet fra dropned-feltet, og angiv den ønskede dato, ønsket tidspunkt og geografisk sted (værdierne er forudinstillede i KStars' indstillinger). Tryk derefter på Beregn for at afgøre ækvator, horisont og ekliptiske koordinater for himmellegemet.

Modulet indeholder en batchtilstand. Du skal lave en inddatafil, hvor hver linje angiver værdier for inddataparametrene (himmellegeme i solsystemet, dato, tid, længdegrad og breddegrad). Du kan vælge at angive en konstan værdi for nogle af parametrene i lommeregnerens vindue (disse parametre skal spinges over i inddatafilen). Du kan også angive de af uddataparametrene (ækvator, horisont og ekliptiske koordinater) der skal beregnes. Angiv til sidst inddata- og uddatafilnavnene, og tryk på knappen Kør for at oprette uddatafilen med de beregnede værdier.

Daglængdemodul


Daglængde

Dette modul bruges til at beregne både daglængde, solopgang, solpassage (middag) og solnedgang for enhver dato ethvert sted på jorden.Skriv de ønskede geografiske koordinater og datoen ind i de rigtige felter og tryk derefter på Beregn.

Modulet jævndøgn og solhverv


Jævndøgn og solhverv

Modulet Jævndøgn og solhverv beregner dato og tid for et jævndøgn eller solhverv for et givet år. Du angiver hvilken begivenhed (forårsjævndøgn, sommersolhverv, efterårsjævndøgn eller vintersolhverv) som skal undersøges, og året. Tryk derefter på knappen Beregn for at få fat i dato og tidspunkt for begivenheden, og længden for den tilsvarende årstid i dage.

Modulet indeholder en batchtilstand. For at bruge dette, laves en inddatafil hvis linjer hver indeholder et år hvor jævndøgn eller solhverv skal beregnes. Angiv derefter inddata- og uddatafilnavnene, og tryk på knappen Kør for at oprette uddatafilen. Hver linje i uddatafilen indeholder inddataåret, dato og tidspunkt for hver begivenhed, og længden af hver årstid.

Juliansk dag-modul


Juliansk dag

Dette modul omregner mellem kalenderdato, Juliansk dag og Modificeret juliansk dag. Den modificerede julianske dag er bare den julianske dag - 2,400,000.5.

For at bruge dette modul skal du skrive værdierne af en af de 3 tidsregninger og trykke på Beregn, så vil de øvrige værdier blive vist.

Vink

Øvelse:

Hvilken kalenderdato svarer MJD = 0,0 til?

Modul for siderisk tid (stjernetid)


Siderisk tid (stjernetid)

Dette modul bruges til at omregne mellem Universel tid og lokal siderisk tid (stjernetid). Vælg først om du vil bruge universel tid eller stjernetid som input i sektionenValg af input. Du skal også angive en geografisk længdegrad og en dato for beregningen foruden den universelle/sideriske tid. Når du trykker på Beregn omregnes tiden.