Værktøjet Jupiters måner


Værktøjet Jupiters måner

Dette værktøj viser positionerne for Jupiters fire største måner(Io, Europa, Ganymede og Callisto) i forhold til Jupiter, som en funktion af tiden. Tiden vises på den lodrette akse. Enheden er dage og “tid=0,0” er lig med den nuværende simulationstid. Den vandrette akse viser vinkelforskellen i forhold til Jupiters position i bueminutter. Vinkelforskellen måles i forhold til retningen af Jupiters ækvator. Hver månes position som funktion af tiden beskriver en sinuskurve i visningen, mens månen cirkler omkring Jupiter. Hver månes kurve har sin egen farve så den kan skelnes fra de andre. Farverne på månernes navneskilte i toppen af vinduet viser hvilken kurve der hører til hvilken måne.

Plottet kan styres med tastaturet. Tidsaksen kan udvides eller komprimeres med tasterne + og -. Tidsdisplayet i midten kan ændres med tasterne [ og ].