Kapitel 6. KStars værktøjer

Indholdsfortegnelse

Vinduet Detaljerede objekter
Astro-lommeregneren
Modulet Vinkelafstand
Modulet for nuværende koordinater
Modulet Ekliptiske koordinater
Modul til omregning af koordinater mellem ækvatorsystemet og mælkevejssystemet (galaksesystemet)
Modul for koordinater i horisontsystemet
Præcessionsmodul
Geodætisk koordinatmodul
Modulet Planetkoordinater
Daglængdemodul
Modulet jævndøgn og solhverv
Juliansk dag-modul
Modul for siderisk tid (stjernetid)
AAVSO lyskurver
Indledning
Om variable stjerner
Data
Opdaterer din lokale kopi af variable stjerner
Værktøjet Højde vs. tid
Værktøjet "Hvad sker der i aften?"
Værktøjet Scriptopbygning
Introduktion til Scriptopbygning
Brug af scriptopbyggeren
Enhedsautomatisering med INDI
Solsystemsviser
Værktøjet Jupiters måner
Værktøjet observationsliste
FITS-visningsværktøj

KStars indeholder en række værktøjer der kan bruges til at udforske mere avancerede dele af astronomien.

Vinduet Detaljerede objekter


Vinduet Detaljerede objekter

Vinduet Detaljerede objekter viser ekstra oplysninger om et bestemt objekt på himlen. Du kommer til dialogen ved at højre-klikke på Detaljer i popop-menuen.

Vinduet indeholder en række faneblade. På fanebladet Generel vises en række basale data om det aktuelle objekt. Det er bl.a. objektets navn, katalog, objekttype og størrelsesklasse (lysstyrke). Objektets koordinater i ækvator- og horisontsystemet bliver også vist, tillige med objektets passagetid.

I fanebladet Link kan du arbejde med de internetlink der er tilknyttet dette objektet. En liste over billed- og informationslink tilknyttet objektet er vist. Dette er de link der vises i popop-menuen når man højre-klikker på objektet. Du kan tilføje dine egne link med Tilføj link... Dette åbner et vindue hvor du kan udfylde URL og linktekst for det nye link (Du kan også teste URL'en i din webbrowser fra dette vindue). Vær opmærksom på at dine egne link gerne må pege på filer på din lokale harddisk eller dit netværk, så du på denne måde kan indeksere dine personlige astronomiske billedsamling eller observationslog.

Du kan også redigere eller fjerne et link ved at trykke på knapperne Redigér link... og Slet link....

På fanebladet Avanceret kan du søge i professionelle astronomiske databaser på internettet efter oplysninger om det aktuelle objekt. For at slå op i databaserne skal du bare markere den database du vil søge i og trykke på Vis, for at se resultaterne i et webbrowser-vindue. Søgningen bruger navnet på det objekt du klikkede på for at åbne dialogen. Du kan søge i følgende databaser:

  • High Energy Astrophysical Archive (HEASARC). Her kan du modtage data om det valgte objekt fra en række “højenergi”-observatorier, som dækker den ultraviolette, røntgen- og gammastråle-delen af det elektromagnetiske spektrum.

  • Multimission Archive at Space Telescope (MAST). Space Telescope Science Institutet giver adgang til hele samlingen af billeder og spektrografier taget med Hubble Space Telescope og andre rumbaserede observatorier.

  • NASA Astrophysical Data System (ADS). Denne kæmpestore bibliografiske database indeholder al den litteratur udgivet i internationale tidsskrifter (peer-review Journals) om astronomi og astrofysik. Databasen er delt ind i fire overordnede emner:Astronomy and Astrophysics (Astronomi og astrofysik), Astrophysics Preprints (Astronomiske fortryk), Instrumentation (Instrumenter) og Physics and Geophysics (Fysik og geofysik). Hvert af disse emner kan gennemsøges på tre måder. “Nøgleordssøgning” finder artikler som selv angiver det søgte som nøgleord. “Titelsøgning” finder artikler hvor ordet indgår i artiklens titel. Og “Titel- & nøgleordssøgning” bruger begge metoder samtidigt.

  • NASA/IPAC Extragalactic Database (NED). NED leverer indkapslede data og bibliografiske links om ekstragalaktiske objekter. Brug kun NED hvis dit objekt ligger udenfor Mælkevejen, dvs. hvis det selv er en galakse.

  • Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data (SIMBAD). SIMBAD er ligesom NED, på nær at det leverer oplysninger om alle slags objekter, ikke kun galakser.

  • SkyView leverer billeder fra All-Sky surveys der er blevet udført i mange forskellige dele af det elektromagnetiske spekter, fra gammastråler til radiobølger. KStars brugergrænseflade vil modtage et billede fra ethvert af disse undersøgelser centreret på det valgte objekt.

Endeligt er fanebladet Log beregnet til at du kan skrive noget ekstra tekst som bliver ved med at være tilknyttet objektets detaljevindue. Du kan fx bruge det til at tilføje dine egne observationsnoter.