Opsætningsvindue for KStars

Vinduet Indstil KStars har mange indstillingsmuligheder. Du kan nå til dette vindue med indstil værktøjsikonen, eller ved at vælge Indstil KStars... fra Opsætningsmenuen. Vinduet er afbildet nedenfor:


Vinduet Indstil KStars

Vinduet Indstil KStars er delt i fem faneblade: Kataloger, Hjælpelinjer, Solsystemet, Farver og Avanceret.

I fanebladet Kataloger kan du bestemme hvilke objekt-kataloger der skal vises på stjernekortet. Stjerne-afsnittet tillader dig også at indstille “usynlighedsstørrelse-grænsen” for stjerner, og størrelsesgrænsen for at vise navne og/eller størrelsesklasser (lysstyrker) for stjerner. Under stjerneafsnittet, kontrollerer afsnittet Deep-Sky objekter hvordan adskillige ikke-stellare objektkataloger. Som standard inkluderes Messier-, NGC- og IC-kataloger. Du kan tilføje dine egne objektkataloger ved at trykke på knappen Tilføj eget katalog. For detaljerede instruktioner om forberedelse af en katalog-datafil, se README.customize-filen der leveres sammen med KStars.

På fanebladet Solsystemet kan du bestemme om solen, månen, planeterne, kometerne og asteroiderne skal vises, og om de større objekter skal vises som farvede cirkler eller rigtige billeder. Du kan også indstille om de større elementer i solsystemet får navnemærkater på, og bestemme hvor mange af kometerne og asteroiderne der får navnemærkater. Der er en mulighed for at bestemme om et objekt i solsystemet der følges automatisk får tilknyttet et midlertidigt “baneforløbs spor” når et objekt i solsystemet følges, og en mulighed for at bestemme om farven på planeternes spor skal svinde hen baggrundsfarven.

Med indstillingerne på fanebladet Hjælpelinjer bestemmer du om “ikke objekter” skal vises. Det drejer sig fx om: linjer i stjernebilleder, stjernebilledernes navne, omridset af mælkevejen, himmelens ækvator, ekliptika, horisontlinjen og de dele af himmelrummet jorden selv skygger for. Du kan også vælge om stjernebilledernes navne skal skrives på dansk, latin eller forkortelser på 3 bogstaver i følge IAUs standarder.

På fanebladet Farver kan du indstille farverne på stjernekortet og definere dine egne farvesammensætninger. Fanebladet er delt i to ruder:

Den venstre rude viser en liste over alle billedelementer med indstillelige farver. Klik på et element for at få et farvevalgsvindue til at indstille dens farve. Under listen er valgfeltet Stjernfarvetilstand. Normalt vil vil KStars tegne stjernerne med en realistisk farvetone svarende til hver stjernes spektraltype. Imidlertid kan du også vælge at tegne stjernerne som udfyldte hvide, sorte eller røde cirkler. Hvis du har valgt realistiske farver, kan du vælge mætningsgraden af stjernefarverne med drejefeltet Stjernefarveintensitet.

Den højre rude lister de definerede farvesammensætninger. Der er fire foruddefinerede skemaer: standardskemaet, et stjernekortskema med sorte stjerner på hvid baggrund, et natsynsskema som kun bruger røde nuancer for at beskytte dit nattilpassede syn og skemaet Måneløs nat, der er et mere realistisk mørkt tema. Derudover kan du gemme de aktuelle farveindstillinger som din egen farvesammensætning ved at klikke på knappen Gem aktuelle farver. Den vil spørge dig om navnet på den nye farvesammensætning, og så vil dit skema komme med i listen i alle fremtidige udførelser af KStars. For at fjerne en farvesammensætning markerer du den du vil fjerne og trykker på knappen Fjern farvesammensætning.

Fanebladet Avanceret giver kontrol over mere subtile dele af KStars.

Afkrydsningsfeltet Korriger for atmosfærisk refraktion kontrollerer om objekternes positioner korrigeres for den forvrængning atmosfæren fremkalder. Atmosfæren ligger som en rund skal udenom jorden, derfor bliver lys fra rummet “afbøjet” af atmosfæren inden det når vores teleskoper og øjne her på jordens overflade. Effekten er størst for objekter der ses tæt på horisonten, og denne effekt rykker objekters op- og nedgangstider med flere minutter. Faktisk er solen gået ned flere minutter før du “ser” solnedgangen. Bemærk at der aldrig er korrigeret for atmosfærisk refraktion når du bruger koordinatsystemet Ækvatorsystemet.

Afkrydsningsfeltet Brug animeret flytning kontrollerer hvordan stjernekortet flyttes når der der vælges et nyt fokuspunkt. Som standard vil stjernekortet “dreje” så man stadig kan se stjerner mm. mens man kommer til den nye position. Hvis du fjerner markeringen at denne mulighed vil stjernekortet i stedet .“hoppe” direkte til den nye fokusposition.

Hvis afkrydsningsfeltet Tilføj navnemærkat ved det centrerede objekt er markeret vil der automatisk blive vist en navnemærkat ved et objekt hvis det følges af programmet. Mærkaten vil forsvinde hvis objektet ikke længere følges. Husk at du manuelt kan tilføje en blivende navnemærkat til ethvert objekt i objektets popop-menu.

Der er 3 situationer hvor KStars er nødt til at genindlæse stjernekortet hurtigt: når der skal centreres på et nyt fokuspunkt (og Brug animeret flytning er afkrydset), når stjernekortet drejes med musen og når de tidsintervaller uret bruger er store. I disse situationer skal alle himmelobjekters positioner genberegnes og det kan belaste computerens CPU meget. Hvis CPU'en ikke kan følge med vil programmet virke mærkeligt eller hakke. For at undgå dette skjuler KStars nogle af objekterne i sådanne situationer, hvis der er kryds i Skjul objekter under flytning. Grænsen for hvor store tidsspringene skal være før objekterne skjules er angivet i feltetSkjul hvis tidsskalaen er større end:. Du kan styre hvilke objekter der skal skjules i feltetIndstil skjulte objekter.