Geografiske koordinater

Jason Harris

Stedder på Jorden kan angives ved hjælp af et kugleformet koordinatsystem. Det geografiske koordinatsystem der bruges på landkort, tager udgangspunkt i Jordens rotationsakse. Det definerer to vinkler målt fra Jordens centrum. En vinkel, kaldet breddegraden, beskriver vinklen mellem stedet og Jordens ækvator. Den anden vinkel, kaldet længdegraden, beskriver vinklen langs Jordens ækvator i forhold til et valgt punkt på Jorden. (Greenwich i England er det accepterede længdegradsnulpunkt i de fleste moderne samfund).

Alle stedder på Jorden kan angives entydigt ved hjælp af disse to vinkler. Ålborg har fx længdegraden 9,85 grader øst og breddegraden 57,10 grader nord. Så en vektor tegnet fra Jordens centrum til et punkt 57,10 grader over ækvator og 9,85 grader øst for Greenwich, England vil gå gennem Ålborg i Nordjylland.

Det er klart at ækvator er en vigtig del af Jordens koordinatsystem. Ækvator repræsenterer nulpunktet for breddegraderne og halvvejen mellem polerne. Ækvator er grundplanet for det geografiske koordinatsystem. Alle kugleformede koordinatsystemer har sådan et grundplan.

Linjer med konstant breddegrad kaldes paralleller. De beskriver cirkler på Jordens overflade, men den eneste parallel der er en storcirkel er ækvator (breddegrad = 0 grader). Linjer med konstant længdegrad kaldes meridianer. Den meridian der passerer gennem Greenwich kaldes nul-meridianen (længdegrad = 0 grader). I modsætning til breddegrader er alle længdegrader storcirkler, til gengæld er meridianer aldrig parallelle! Alle meridianer skærer hinanden på nordpolen og på sydpolen.

Vink

Øvelser:

Hvad er nordpolens længdegrad? Dens breddegrad er 90 grader nord.

Dette er et trickspørgsmål. Det er meningsløst at tale om nordpolens (og sydpolens) længdegrad. Den har alle længdegrader på en gang!