Juliansk dag

John Cirillo

Julianske dage er noget helt andet end Julius Cæsars julianske kalender. Juliansk dag er et tal, en simpel måde at holde styr på datoen, ved simpelthen at tælle hvor mange dage der er gået fra en bestemt dag. Tallet kaldes juliansk dag, forkortet JD. Startdagen , JD=0, er sat til 1. Januar 4713 f.v.t. kl. 12.00 (eller 1. Januar -4712, da der intet år '0' findes). Tallet for juliansk dag er meget nyttigt da det gør det let at finde antallet af dage mellem to begivenheder ved simpelthen at trække deres JD-tal fra hinanden. Sådan en beregning er besværlig i den almindelige (gregorianske) kalender, fordi dagene der er samlet i måneder, som kan indeholde et variabelt antal dage, og der er indsat skudår.

Omregning fra den almindelige (gregorianske) kalender til juliansk dag og omvendt foretages nemmest ved brug af særlige programmer beregnet til dette fx KStars Astrolommeregner. Men for de interesserede er her et eksempel på omregning af en gregoriansk dato til Juliansk dag:

JD = D - 32075 + 1461*( Å + 4800 + ( M - 14 ) / 12 ) / 4 + 367*( M - 2 - ( M - 14 ) / 12 * 12 ) / 12 - 3*( ( Å + 4900 + ( M - 14 ) / 12 ) / 100 ) / 4

hvor D er dagen (1 - 31), M er måneden (1 - 12), og Å er årstallet (1801-2099). Læg mærke til at denne formel kun virker for datoer mellem år 1801 og 2099. Fjernere liggende datoer kræver en mere kompliceret omregning.

Et eksempel på en juliansk dag er:JD 2440588, som svarer til 1 Jan, 1970 kl. 12.00.

Julianske dage kan også bruges til at angive tidspunkter som brøkdele af fulde dage, med 12.00 middag (ikke midnat!) som nulpunkt. Så 1. Januar 1970 kl. 15.00 er JD 2440588.125 (da kl. 15.00 er 3 timer efter middag, og 3/24 = 0.125 dag). Læg mærke til at juliansk tid altid er udregnet efter universel tid, ikke lokal tid.

Astronomer bruger værdier af juliansk tid som vigtige referencepunkter kaldet epoch. Et meget brugt epoch kaldet J2000; er den julianske dag for 12 middag 1. Jan. 2000 = JD 2451545.0.

Der findes en masse information om julianske dage på internettet. Et godt (engelsksproget) sted at starte er U.S. Naval Observatory. Hvis denne internetside ikke er tilgængelig når du læser dette, så prøv at søge på din favoritsøgemaskine efter “Julian Day” eller “Juliansk dag”.