INDI koncept

Hovednøglebegrebet i INDI er at enheder har mulighed for at beskrive sig selv. Dette opnås ved at bruge XML til at beskrive et generelt hierarki som både kan repræsentere konventionelle og ikke-konventionelle enheder. I INDI kan alle enheder indeholde en eller flere egenskaber. Alle egenskaber kan indeholde et eller flere elementer. Der er fire typer INDI-egenskaber:

Alle INDI-enheder deler den standardiserede skifteegenskab CONNECTION. Egenskaben CONNECTION har to elementer CONNECT og DISCONNECT. Kstars tolker den generelle XML-beskrivelse af egenskaber og bygger en repræsentation i en grafisk grænseflade som er passende for direkte interaktion med brugeren.

INDI-kontrolpanelet indeholder mange egenskaber for enheder man ikke kan nå fra stjernekortet. De tilgængelige egenskaber er forskellige fra enhed til enhed. Men alle egenskaber deler fælles muligheder der afgør hvordan de vises og bruges: