Kontrollér fjerne enheder

KStars indeholder et simpelt men kraftfuldt lag til fjernkontrol af enheder. En detaljeret beskrivelse af laget findes i "The INDI white paper".

Du skal konfigurere både server- og klientmaskinen for at kunne fjernstyre:

  1. Server: For at forberede en enhed til fjernkontrol skal du gennemgå de samme trin som beskrevet under opsætningen af lokal/server. Når du starter en enhedsservice i Enhedshåndteringen vises et portnummer under kolonnen Lytteport. Udover portnummeret har du også brug for værtsnavnet eller IP-adressen på din server.

  2. Klient: Vælg Enhedshåndteringen fra menuen Enhed og klik på fanebladet Klient. Du kan tilføje, ændre eller slette værtsmaskiner på fanebladet Klient. Tilføj en vært ved at trykke på knappen Tilføj. Skriv serverens værtsnavn/IP-adresse i feltet Vært og skriv det portnummer fra servermaskinen i 1. trin.Efter at du har tilføjet en værtsmaskine, højreklik på værten for at Forbinde eller Afbryde forbindelsen. Hvis der er etableret forbindelse kan du kontrollere teleskopet fra Stjernekortet eller INDI-kontrolpanelet præcist som beskrevet under lokal/server. Så let er det.

Kør en INDI-server fra kommandolinjen

KStars gør det nemt at starte en INDI-server, men du kan også starte en INDI-server fra kommandolinjen.

Da INDI er en uafhængig "underliggende"-komponent, kan du køre en INDI-server på en maskine uden KStars. INDI kan kompileres selvstændigt så den kan køre på en fjern maskine. Ydermere skriver enhedsdriverne log-meddelelser til stderr, og det kan være en stor hjælp ved fejlretning. INDI-serverens syntaks er følgende:

$ indiserver [tilvalg] [driver ...]

Tilvalg:

-p p : alternativ IP port, standard 7624

-r n : max genstartsforsøg, standard 2

-v : flere informationer skrives til stderr

Hvis du fx ønsker at starte en INDI-server der skal køre en LX200 GPS driver og lytte efter forbindelser på port 8000, kan du bruge følgende kommando:

$ indiserver -p 8000 lx200gps

Sikker fjernbetjening

Hvis nu for eksempel vi ville køre en indiserver og dens klienter på en maskine der står et andet sted, fjern_maskine, og forbinde dem til KStars på din lokale maskine.

Log ind på den fjerne maskine, fjern_maskine, ved at skrive:

$ ssh -L lokal_port:fjern_vært:fjern_port

Det binder lokal_port på den lokale maskine til fjern_portfjern_vært. Efter at du har logget ind startes indiserver en på fjernmaskinen:

$ indiserver -p fjern_port [driver...]

Tilbage på den lokale maskine starter du KStars, åbner Enhedshåndteringen og tilføjer værten på fanebladet Klient. Værten skal være local_host (som regel med IP-adressen 127.0.0.1) og portnummeret skal være den lokal_port vi har brugt på de foregående trin. Højre-klik på værten og vælg Forbind fra popop-menuen. KStars vil nu etablere en sikker forbindelse til INDI-serveren. Værtsinformationerne vil blive gemt til fremtidige sessioner.