Teleskopopsætning

De fleste teleskoper har et RS232-stik til fjernkontrol. Sæt RS232-stikket fra dit teleskop i din computers Seriel/USB-port. Traditionelt bruger RS232 en seriel port til forbindelsen til computeren, men da mange nye bærbare computere har droppet serielporten til fordel for USB/FireWire-porte er du måske nød til at bruge en seriel til USB-adaptor for at kunne bruge din bærbare.

Når du har forbunder dit teleskop til Seriel/USB-porten tænder du teleskopet. Det anbefales meget at du henter og installerer det seneste firmware til din teleskop-controller.

Teleskopet skal kalibreres før det kan bruges ordentligt. Kalibrér dit teleskop (en eller to-stjernerskalibrering) som vist i dit teleskops manual.

KStars har brug for at fastslå tid og sted før det forbinder til teleskopet. Det sikrer ordentlig følgen og synkronisering mellem teleskopet og KStars. Følgende skridt vil sætte dig i stand til at skabe forbindelse til en enhed der er tilsluttet direkte til din computer. For at skabe forbindelse til enheder tilsluttet andre computere se sektionen Kontrollér fjerne enheder.

Du kan bruge teleskopguiden, den vil så kontrollere al information som kræves mens den køres. Den kan automatisk afsøge porte efter forbundne teleskoper. Du kan køre guiden ved at vælge Teleskopguide i menuen Enheder.

Alternativt kan du få forbindelse til et lokalt teleskop, ved at udføre følgende skridt:

 1. Indstil geografisk sted. Åbn vinduet Sæt geografisk sted... ved at vælge Angiv geografisk sted... i menuen Opsætning, ved at klikke på jordkloden i værktøjslinjen, eller ved at trykke på Ctrl+G.

 2. Angiv din lokale tid og dato. Du kan skifte til ethvert tidspunkt eller dato ved at vælge Sæt tiden... fra menuen Tid eller ved at trykke på tidsikonet på værktøjslinjen. Vinduet Sæt tiden bruger KDEs standardtidsvælger kombineret med 3 drejevælgere til at indstille timer, minutter og sekunder. Hvis du får brug for at sætte uret tilbage til den aktuelle tid, kan du bare trykke på Sæt tiden til nu i menuen Tid.

 3. Klik på menuen Enheder og vælg Enhedshåndteringen.

 4. Vælg din teleskopmodel i kolonnen Enhed.

 5. Højre-klik på enheden og vælg Kør servicen.

 6. Klik O.k. for at lukke enhedshåndteringen igen.

Ofte bruge indstillinger

Du behøver ikke indstille geografisk sted hver gang du forbinder til et teleskop. Justér blot indstillingerne efter behov.

Du er nu klar til at bruge enhedens muligheder. KStars tilbyder to forskellige muligheder for at styre teleskopet med en grafisk brugerflade:

Styr dit teleskop

 1. Kontrol via stjernekortet: For hver enhed du har startet i Enhedshåndteringen vises et tilhørende menupunkt i popop-menuen hvor du kan styre indstillingerne for enheden. Du kan udføre kommandoer som Flyt, Synk, og Spor direkte fra stjernekortet.

  Her er et skærmbillede af popop-menuen med et aktivt LX200 Classic-teleskop:



 2. INDI-indstillingsfelt: Feltet tilbyder brugeren alle de funktioner som understøttes af en enhed.

  Panelet er inddelt i tre hovedsektioner:

  • Enhedsfaneblade: Hver aktiv enhed har sit faneblad i INDI-panelet. Flere enheder kan køre samtidig uden at influere på styringen af de andre enheder.

  • Visning af egenskaber: Egenskaber er nøgleelementet i INDI-arkitekturen. Hver enhed definer et sæt egenskaber til kommunikation med klienten. Den nuværende position af teleskopet er et eksempel på en egenskab. Semantisk ens egenskaber er normalt indeholdt i logiske blokke eller grupperinger.

  • Logfremvisere: Enheder rapporterer deres status og modtagne kommandoer ved at sende INDI-meddelelser. Hver enhed har sin egen logvisning, og alle enheder deler en generisk logfremviser. En enhed sender normalt kun meddelelser til sin enhedsdriver, men enheder har også lov at sende generiske meddelelser hvis det er nødvendigt.



Du er ikke begrænset til at bruge en grænseflade af gangen, de kan bruges samtidigt. Handlinger fra stjernekortet bliver automatisk overført til INDI-kontrolpanelet og omvendt.

For at tilslutte til dit teleskop kan du enten trykke på Forbind på din enhedspopop-menu. Alternativt kan du trykke på Forbind på enhedsfanebladet i INDI-kontrolpanelet.

Vigtigt

Som standard prøver KStars at tilslutte til porten /dev/ttyS0. For at ændre forbindelsesporten kan du vælge INDI-kontrolpanel fra menuen Enheder og ændre porten på enhedens faneblad.

KStars opdaterer automatisk teleskopets længdegrad, breddegrad og tid ud fra de aktuelle indstillinger i KStars. Du kan slå disse opdateringer fra og til i menuen Enheder under Konfigurér INDI.

Hvis KStars kommunikerer succesfuldt med teleskopet, vil KStars modtage den aktuelle RA og Dekl fra teleskopet og vil vise et trådkors på stjernekortet der indikerer teleskopets position.

Synkronisér dit teleskop

Hvis du kalibrerede dit teleskop og den sidste stjerne du brugte under kalibreringen fx var Vega, vil der være et trådkors der peger på Vega. Hvis trådkorset peger forbi målet kan du højreklikke på Vega på stjernekortet og vælge Synkronisér på teleskopmenuen. Denne handling vil få teleskopet til at synkronisere sine interne koordinater med Vegas. Teleskopets trådkors skulle nu pege korrekt på Vega.

Færdig. Dit teleskop er klar til at udforske himlen!

ADVARSEL

Brug aldrig et teleskop til at se direkte på solen. Hvis du kigger direkte på solen kan både dine øjne og dit teleskop blive ødelagt for altid.