Se dig omkring.

Nu da tid og sted er indstillet, kan vi begynde at se os omkring. Du kan panorerer hen over stjernehimlen ved hjælp af piletasterne. Hvis du holder Shift nede før du starter, går panoreringen hurtigere. Du kan også bevæge dig rundt på stjernehimlen ved at klikke og trække med musen. Bemærk at ikke alle objekter vises mens billedet bevæger sig. Dette er gjort for at mindske belastningen af computerens processor og dermed gøre bevægelsen jævnere (Du kan indstille hvilke objekter der skjules ved at gå ind ind i dialogen Indstil KStars). Der er syv muligheder for at ændre forstørrelsen (eller zoome ind og ud):

  1. Brug + og - tasterne

  2. Tryk på zoom ind/ud knapperne på værktøjslinjen

  3. Vælg Zoom ind/Zoom ud i Vis-menuen

  4. Vælg Zoom til vinkelstørrelse... fra menuen Vis. Dette tillader dig at bestemme hvor stor en vinkel synsfeltet skal dække, i grader.

  5. Brug musens scroll-hjul

  6. Bevæg musen op eller ned med midterste museknap trykket ned.

  7. Hold Ctrl nede mens du trækker med musen. Dette markerer en firkant på stjernekortet. Når du slipper museknappen, vil førstørrelsen ændres så du ser det firkantede udsnit du markerede.

Bemærk at når du zoomer ind, vil du se mindre lysstærke stjerner end ved mindre zoom.

Zoom ud til du kan se en grøn linje; den repræsenterer din lokale horisont. Hvis du endnu ikke har indstillet KStars, vil skærmen være dækket af grøn farve under horisonten. Den grønne farve repræsenterer jorden man jo heller ikke kan kigge igennem. Der er også en hvid linje, som repræsenterer himlens ækvator. Endeligt er der en gulbrun linje der repræsenterer ekliptika, den vej solen ser ud til at bevæge sig af gennem året. Derfor kan Solen altid findes på ekliptika, og planeterne er aldrig langt fra den.