Solsystemsviser


Solsystemsviser

Dette værktøj viser en model af vort solsystem som det ser ud ovenifra. Solen tegnes som et gult punkt i midten af plottet, og planeternes baner tegnes som ellipser med rigtig form og orientering. Nuværende position for hver planet langs sin bane tegnes som et farvet punkt sammen med en etiket. Skærmen kan forstørres og formindskes med tasterne + og -, og kan centreres om med piletasterne, eller ved at dobbeltklikke hvor som helst i vinduet med musen. Du kan også centrere på en planet med tasterne 0–9 (0 er solen, og 9 er Pluto). Hvis du centrerer på en planet, følges den mens tiden går i værktøjet.

Visning af solsystemet har sit eget ur, uafhængig af uret i KStars hovedvindue. Der er en komponent til at styre tidsskidtet, som ligner den i hovedvinduets værktøjslinje. Imidlertid bruges normalt tidsskridtet 1 dag af komponenten (så planeternes bevægelser ses), og den begynder med uret stoppet når værktøjet vises.

Bemærk

Den nuværende model som bruges for Plutos bane er kun god for datoer omkring 100 år fra dagens dato. Hvis du lader solsystemets ur gå fremad forbi intervallet, ser du at Pluto opfører sig meget mærkeligt. Vi er klare over problemet, og vil snart forsøge at forbedre Plutos banemodel.